Podpisujete sa zdravo?

 
Písmo prezradí nielen to, akí ste, ale aj to, či vám hrozí vážna choroba. Údajne ešte skôr, ako to potvrdia lekárske vyšetrenia 


Grafológ Rakúšan Alfréd Kanfer vyčlenil dvanásť špecifických charakteristík písma a dokázal úspešnosť predpovede rakoviny dva až štyri roky vopred s presnosťou približne 87 percent. Do štatistiky nepočítal pacientov s diagnostikovanou chorobou, ktorí odišli zo sveta nehodou, infarktom a podobne......


Kanfer svoj neurosvalový test publikoval spolu s inými lekármi vo viacerých odborných časopisoch v USA. Kontrolné výskumy metódu potvrdili. Žiaľ, z písma sa nedá určiť miesto postihnutia rakovinou. Paradoxne, sám Kanfer si preveril svoj rukopis a zbadal známky rakoviny. Podrobil sa hneď dôkladnému onkologickému vyšetreniu. Napriek tomu, že mu nezistili nijaké príznaky tejto choroby, o dva roky podľahol neliečiteľným metastázam.Uveria lekári?

Ako je to možné?„Ruka, ktorá píše, je nástroj. Vedie ju mozog, a teda v písme sa prejavujú nielen momentálne nálady, emócie, fyzický stav, ale aj pretrvávajúce či nastupujúce chorobné stavy,“ vysvetľuje RNDr. Eduard
Jablonský, prezident Slovenskej grafologickej spoločnosti.
„Neviem odhadnúť, ako by sa ku Kanferovej metóde postavili lekári u nás, ich skepsa by bola do určitej miery namieste. Na druhej strane je pravda, že o prejavoch rakoviny v písme sa diskutovalo aj na medzinárodnom onkologickom kongrese v Taliansku,“ hovorí doktor Jablonský. Podobné skúsenosti ako Kanfer má aj argentínska grafologička a grafopatologička María Carmen Doyharzábalová. „Pri rozbore rukopisu jednej ženy zistila, že pisateľka má príznaky rakoviny. Poslala ju k lekárovi, ale ten chorobu nepotvrdil. Po roku sa v písme známky rakoviny vyskytovali výraznejšie a lekár podozrenie potvrdil. Po ďalšom roku pacientka zomrela na zhubnýnádor pečene,“ komentuje skúsenosti svojej kolegyne RNDr. Jablonský.

Môže to byť vek aj alkohol

„Každý znak v písme má viacero vysvetlení a všetko závisí od kombinácie mnohých grafologických príznakov. Je veľmi dôležité poznať podmienky vzniku textu. Choroby sa môžu, ale nemusia v písme prejaviť. Ako bolesť hlavy spôsobujú viaceré príčiny, tak aj určitý znak v písme je možné vysvetliť rôzne. Trasľavosť v rukopise môže mať pôvod v alkoholizme, narkománii, Parkinsonovej chorobe, vo vysokom veku pisateľa z dôvodu jeho zníženej motoriky, ale aj v zlej podložke, nevhodných podmienkach písania, pomalom písme pri falšovaní a podobne,“ vymenúva grafológ.
Sám si však vyskúšal, že diagnostikovanie môže fungovať. „Poradil som jednej staršej panej, aby vyhľadala lekára, lebo som v jej písme zistil nešpecifikované možné zdravotné problémy v hornej časti tela. Sama už predtým vedela, že niečo nie je v poriadku, ale až ja som jej dal podnet, aby sa nebála a lekára skutočne navštívila,“ hovorí o prípade z vlastnej praxe.
Skúma sa najmä tvar písma, ale aj veľkosť a šírka písmen, sklon, spájanie jednotlivých písmen, priestor medzi nimi, medzi slovami a riadkami, tlak pera na papier...
Ak riadok na papieri klesá, odhaľuje to sklon pisateľa k depresii. „Možno to však vysvetliť aj polohou papiera alebo ako momentálnu únavu, sklon k pesimizmu, pisateľovi môže chýbať životná pohoda, dôvera v budúcnosť, pozitívny pohľad na svet. Klesanie riadka môže byť aj náhodné. V prípade možnej až patologickej depresie sa obyčajne vyskytuje aj postupné zväčšovanie sklonu riadkov,“ dopĺňa grafológ.


Choroby sa prejavujú odchýlkami

Grafológ jednoduchšie odhalí psychické
problémy. „Je známe, že pisateľ v povznesenej nálade píše väčšie písmená ako pri pochmúrnej nálade, melanchólii a problémoch. Mnohí psychológovia a psychiatri úspešne využívajú grafológiu v praxi. Ide predovšetkým o stanovenie chronického stresu, depresívnych a úzkostných stavov, fóbií a obsesií, samovražedných tendencií, ale aj toxikománie, alkoholizmu a iných prejavov, ktoré sa dajú z písma pomerne dobre odhaliť,“ vysvetľuje odborník.
Nedávno médiami prebehla informácia
od britských a nemeckých grafológov, že písmeno g vypovedá o mužskej sexualite. Doktor Jablonský v zásade nenamieta a dodáva, že sa na tom zhodujú vo svojich knihách prakticky všetci grafológovia a rovnako to platí aj pre ženy. Takzvané spodné dĺžky pri písmene g, j, y a prípadne f hovoria o nevedomí, erotike, zmyselnosti, telesnosti, pudovosti, materiálnom svete pisateľa – teda o sexualite, postoji k sexu. Teórie sú však podľa Jablonského často príliš spopularizované a, žiaľ, nie až také jednoznačné, ako by ľudia chceli.
Ak grafológ zistí nejaké zdravotné problémy v rukopise, vhodným spôsobom odporučí
navštíviť lekára. Nikdy nediagnostikuje nejakú konkrétnu chorobu. Dá sa totiž určiť len okruh problémov. Bližšie k diagnóze sa môže vyjadriť iba grafopatológ s medicínskym vzdelaním.

Funguje na 85 percent

Grafológia je jedna z diagnostických metód psychológie. Bežne sa zamieňa s písmoznalectvom, ktoré sa zaoberá identifikáciou dokumentov, ich pravosťou, autorstvom a pôvodom, na rozdiel od grafológie, ktorá sa snaží najmä o výklad povahových vlastností z písma. Každý človek je iný, prešiel rozdielnymi podmienkami výchovy, vývoja, socializácie. Chyba pri výklade nie je v grafológii, ale v grafológovi a jeho interpretačných schopnostiach, ak sa pomýli. Presnosť grafologických posudkov je vyše 85 percent.

Plniace perá sú najlepšie

Ak sa rozhodnete pre rozbor rukopisu špeciálne z pohľadu hodnotenia prípadných zdravotných problémov, je najlepšie, ak budete písať klasickým rúčkovým alebo plniacim perom s takým hrotom, ktorý je veľmi citlivý na zmeny tlaku a ťahu. Problém je, že dnes sa už takmer vôbec nepoužívajú. Veľmi nevhodné sú fixkové alebo guľôčkové perá, teda prepisovačky. Svoju úlohu zohrá aj dobrá kvalita papiera a celkové podmienky vzniku rukopisu.autor: Lucka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára